Burmistrz Wasilkowa z grzywną

Pół tysiąca złotych grzywny będzie musiał zapłacić Adrian Łuckiewicz. Sąd orzekł, że burmistrz Wasilkowa dopuścił się rażącej bezczynności wobec mieszkańców białostockiej ulicy Niemeńskiej – czytamy na bialystok.naszemiasto.pl

Jak informuje portal „W sierpniu 2019 roku, mieszkańcy ul. Niemeńskiej w Białymstoku złożyli burmistrzowi Wasilkowa wniosek dotyczący zmiany organizacji ruchu na należącym do gminy terenie. Przez działkę codziennie dojeżdżały do Nowodworc setki samochodów, a jak twierdzą białostoccy urzędnicy, takie połączenie dróg nie jest legalne. Mieszkańcy pobliskiej ulicy wielokrotnie zwracali się z prośbą o zlikwidowanie dojazdu do Adriana Łuckiewicza, skarżąc się przede wszystkim na uciążliwy pył. Jako że nie doczekali się żadnej odpowiedzi, złożyli skargę na burmistrza do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Na początku października zeszłego roku zapadł wyrok. Zdaniem sądu burmistrz Wasilkowa jako organ dopuścił się bezczynności, która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Łuckiewicz został zobowiązany do zapoznania się z wnioskami mieszkańców i otrzymał grzywnę w wysokości 500 zł.”

„Podlaski samorządowiec nie zgadzał się z tym, że że miejsce miało rażące naruszenie prawa. Chciał również uchylenia grzywny. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił jednak złożoną przez niego kasację”

– informuje bialystok.naszemiasto.pl

– Jak trafnie wytknął WSA, brak jakiegokolwiek formalnego działania organu trwał ponad rok. Kierowane do Burmistrza Wasilkowa wnioski były powtarzane kilkakrotnie, przy czym treść ich była niewątpliwa, bo dotyczyła likwidacji nielegalnego zjazdu i wygrodzenia odcinka drogi w Nowodworcach na określonym odcinku. Zdumienie budzi brak należytego od strony formalnej zainteresowania organu administracyjnego wobec zgłaszanych przez wnioskodawców: zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i niszczenia drogi, ale również fakt, że nawet na etapie skargi kasacyjnej organ nie był na tyle wnikliwy, aby zapoznać się dokładnie z treścią wniosku. (…) Brak uważnej analizy treści pism i wniosków skarżących, bezczynność Burmistrza Wasilkowa, a także podejmowanie działań obojętnych z perspektywy obowiązujących przepisów postępowania administracyjnego, obciąża wyłącznie organ, do którego wnioski są kierowane

– czytamy w uzasadnieniu wyroku.

Wyrok jest prawomocny.

Źródło: bialystok.naszemiasto.pl

fot. FB Adrian Łuckiewicz

Dodaj komentarz