MAGAZYN „BIAŁOSTOCKI WIECZÓR” – O NAS

Magazyn „Białostocki Wieczór”

www.bialostockiwieczor.pl
Red. nacz.: Robert Wyrostkiewicz
Z-ca red. nacz. Daria Kurzawa
Sekretarz redakcji: Mateusz Branicki
Skład: Anna Szarko
Kontakt: 500-715-655 lub 888-930-806

redakcja@bialostockiwieczor.pl
Ws. reklam: reklama@bialostockiwieczor.pl
Wydawca: Twój Wieczór Białostocki sp. z o.o.

Zespół: Maciej Szyba, Agnieszka Malinowska,
Tatiana Pyrohova, Magdalena Kuśmider,
Mateusz Branicki, Marta Brodnicka

Wydawca tytułu wchodzi w skład:
Grupa Fort Morges
Nakład: 120.000 egz.